Tarjoamme erilaisia palvelupaketteja yrityksen toiminnan ja hyvinvoinnin kehittämiseksi. Toimimme luovan alan ammattilaisten kanssa yhteistyössä ja tunnemme laaja-alaisesti taide ja kulttuurikentän toimijoita. Käytämme työkaluina kaikkia taiteen, kulttuurin ja luovan toiminnan muotoja ehdottamalla asiakkaallemme toimintamuotoa joka parhaiten tukisi asetettuja tavoitteita.

Muotoilemme laadukkaan palvelupaketin. Käytämme yhteistyökumppaneitamme, luovan alan ammattilaisia, parhaan ratkaisun löytämisessä. Täyttämällä esitietolomakkeen pystymme antamaan teille alustavan tarjouksen  Esitietolomakkeen täyttäminen ei sido teitä tilaukseen.

Käytämme menetelminä esittävää ja osallistavaa taidetta sekä luovia menetelmiä rakentamalla asiakkaallemme uniikin palvelupaketin. Palvelupaketti on yhden tai useamman päivän prosessi, joka tähtää ongelmien ratkaisuun  luovin menetelmin. Innostumme pitkistä projekteista joissa pystymme tarjoamaan asiakkaallemme työkaluja pysyvään toiminnan muutokseen.

Communicate- ja Leader palvelumme

Havainnollistamme kartoituksessa havaitut ongelmat ja pyrimme muutokseen luovan prosessin kautta.

Voimauttavan valokuvausmenetelmän tai draamatyöpajan avulla voimme rakentaa työyhteisönne luottamusta ja tuoda näkyväksi hyviä asioita puutteiden sijaan. Tarinankirjoittamismenetelmällä luomme yrityksellenne uuden tarinan. Mahdollisuuksia on monia, kuuntelemme teitä ja huomioimme toiveenne.

Activation- ja Position palvelumme

Palvelupaketit perustuvat voimavarojen kehittämiseen, aktivoimiseen ja ylläpitoon luovan kokemuksen kautta. Luova toiminta koostuu intensiivisestä säännöllisestä tekemisestä, jossa saadaan aikaan vaikuttavia tuloksia hyvinvointiin.

Menetelminä esimerkiksi tanssi, musiikki, kuvataide, teatteri tai soveltava taide. Jokainen palvelupaketti räätälöidään yrityskohtaisesti.

COMMUNICATE – palvelumalli

Työyhteisön yhteishenkeä rakentava luova toiminta, luottamus, yhteishenki, tiimiyttäminen, eriarvoisuuden poistaminen. Olemme asiakkaamme muutoksessa mukana.

LEADER – palvelumalli 

Luovia työkaluja johtamisen ja ongelman ratkaisun tueksi. Työyhteisön kuuleminen, luottamuksen kasvattaminen, uusien palveluiden kehittäminen, työyhteisön ongelmien havainnollistaminen.

ACTIVATION- palvelumalli

Aktivointi osallistavasti luovin menetelmin, työhyvinvoinnin edistäminen, omien mukavuusalueiden ylittäminen, omien vahvuuksien löytäminen, luovuuden aktivointi omaan työhön.

POSITION-palvelumalli

Säännöllinen tavoitteellinen luova toiminta. Edesauttaa työssäjaksaminsta, työhyvinvointi, positiivisia pysyviä muutoksia, luovuuden kasvattaminen työyhteisöissä.

Räätälöimme yksilöllisiä ja uniikkeja palvelupaketteja yrityksen tarpeisiin. Laaditaan yhteinen suunnitelma ja kääritään hihat.

Let ́s clap together!