Kenelle työpaja on suunniteltu:

Osallistujamäärää ei ole rajattu, voidaan toteuttaa minkä kokoiselle ryhmälle tahansa.

Työpajan tavoite:

Käsitellään draaman, esimerkiksi Forum-teatterin keinoin työyhteisössä, työnteossa tai työn arjessa esiintyvää askarruttavaa aihetta, kysymystä, haastetta, lukkiutunutta tilannetta tai ristiriitaa.

Näkyväksi tekeminen Forum-teatteri -keinoin:

Draaman keinoin asian läpinäkyväksi tekeminen mahdollistaa näkökulman vaihtamisen, tilanteen objektiivisen tarkastelun sekä vaihtoehtoisten ja luovien ratkaisumallien löytämisen. Valmennukseen liittyy niin draamallisia kuin kirjallisia ja keskustelullisia osuuksiakin.

Työpajan kesto:

Työpaja kestää 6 tuntia ja se voidaan toteuttaa myös kahdessa 3h osassa, jolloin kokonaiskustannukseen lisätään matkakustannukset toisen matkan osalta 0,43 € / km.

Työpajan hinta:

Hinta sisältää kahden valmentajan työpanoksen, matkakustannukset max. 200 km Kouvolasta, valmistelevan työn osuuden sekä työyhteisön edustajan haastattelun etukäteen (1 h) sekä alv (24 %) Pakettiin voidaan liittää myös improvisaatioteatteriesitys valmennuksen päätteeksi. Pyydäthän tarjouksen yhdistelmäpaketista!

Hinta: 1700 € + alv.

Tekijät:

Eveliina Lätti on kouvolalainen draama-alan yrittäjä. Eveliina on suorittanut draamakasvatuksen perusopinnot vuonna 2019. Aikaisemmalta koulutukseltaan hän on sosionomi (AMK), joksi hän on valmistunut vuonna 2010 erikoistumisopintoinaan lastensuojelu, mielenterveystyö sekä päihde- ja kriminaalihuoltotyö.