Eveliina Lätti on tiimien innostaja

Kohti parempaa vuorovaikutusta –valmennus

voidaan toteuttaa 10-40 hengen ryhmille. Molempien sisältöjen kesto on 6h eli yhteensä 12h. Palvelupaketti toteutetaan kahdessa osassa tai 3h kestoisina päivinä. Osista voidaan valita halutessaan vain toinen toteutettavaksi.

Kenelle kohti parempaa vuorovaikutustavalmennus soveltuu:

Palvelupaketti toteutetaan n. 10-40 hengen ryhmälle. Tavoitteeksi valitaan, joko asiakastyön valmennus tai vaihtoehtoisesti työyhteisön valmennus.

Osa 1 Luottamuksen kasvattaminen 6h

Tutustutaan ihmisyyden ja vuorovaikutuksen ytimeen: läsnäoloon, hyväksyvään vuorovaikutukseen, vaikuttumiseen, näkökulman vaihtamiseen, rakentavaan argumentointiin ja kuuntelemiseen improvisaatioharjoitteiden kautta sekä reflektoidaan havaintoja oman työn arkeen, myyntiin ja työyhteisön hyvinvointiin sekä elämän moninaisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Osa 2 Innostusta uusilla näkökulmilla 6h

Ongelmanratkaisua draaman keinoin. Käsitellään draaman keinoin työyhteisössä, työnteossa tai työn arjessa esiintyvää askarruttavaa aihetta, kysymystä, haastetta, lukkiutunutta tilannetta tai ristiriitaa. Draaman keinoin asian läpinäkyväksi tekeminen mahdollistaa näkökulman vaihtamisen, tilanteen objektiivisen tarkastelun sekä vaihtoehtoisten ja luovien ratkaisumallien löytämisen. Valmennukseen liittyy niin draamallisia kuin kirjallisia ja keskustelullisia osuuksia.

Eveliina Lätti –Let ́s Clap!

Clap auttaa yrityksiä valitsemaan sopivan palvelun ja tekee alkukartoituksen yritykselle.
-> Kartoitus on taiteilijalle työkalu, jolla palvelukokonaisuus saadaan mahdollisimman hyvin palvelemaan kunkin työyhteisön tarpeita. Clap suunnittelee yritykselle sopivan työpajasarjan yhteistyössä taiteilijan kanssa. Taiteilija toteuttaa suunnitelman mukaisen palvelukokonaisuuden yrityksessä. Clap kerää palautteen toteutetusta palvelusta.

Työpaja voidaan räätälöidä myös yrityksen toiveiden mukaisesti. Pyydä tarjous työpajasarjasta: myynti@clap.fi

Eveliina Lätti ja vuorovaikutus koulutus Kohti parempaa vuorovaikutusta yhdessä CLAP Oy:n kanssa.