Pauliina Jääskeläinen on kehollinen työnohjaaja

Keho työkaluna vuorovaikutustilanteissa ja itsensäjohtamisessa

Palvelu koostuu luennosta, työpajasta ja keskustelu/yhteenvetoosuudesta. Kokonaiskesto 5h.

Sisällön teemat:

Luento 2h: Kehollisuuden mahdollisuudet itsensäjohtamisessa ja vuorovaikutussuhteiden tarkastelussa.

Työpaja 2h: Käytännön tutustuminen kehollisiin työnohjausmenetelmiin. Aiheena rentoutuminen, kehotietoisuusharjoitukset ja ryhmädynamiikan tutkimiseen liittyvät, hyvää työilmapiiriä tukevat harjoitukset.

Yhteenveto/keskusteluosuus 1h: Ajatuksenvaihtoa ja keskustelua päivän aikana syntyneistä, työyhteisön toimintaan liittyvistä havainnoista. Jatkotoimenpiteiden suunnittelua.

Pauliina Jääskeläinen – Let ́s Clap!

Clap auttaa yrityksiä valitsemaan sopivan palvelun ja tekee alkukartoituksen yritykselle.
-> Kartoitus on taiteilijalle työkalu, jolla palvelukokonaisuus saadaan mahdollisimman hyvin palvelemaan kunkin työyhteisön tarpeita. Clap suunnittelee yritykselle sopivan työpajasarjan yhteistyössä taiteilijan kanssa. Taiteilija toteuttaa suunnitelman mukaisen palvelukokonaisuuden yrityksessä. Clap kerää palautteen toteutetusta palvelusta.

Työpaja voidaan räätälöidä myös yrityksen toiveiden mukaisesti. Pyydä tarjous työpajasarjasta: myynti@clap.fi