MajBritt Huovila ja yrityksen identiteetin vahvistaminen - kohti muutosta

YHTEISÖTAIDETTA YRITYKSILLE 

Yhteisöllisesti tuotettu taideteos voi syntyä yrityksen tai taiteilijan aloitteesta. Yhteisötaiteen keinoin voidaan tuottaa paitsi yksittäisiä uniikkeja taideteoksia, myös osia ympäristötaideteoksiin ja paikkasidonnaisiin taideteoksiin. Yhteinen tekeminen yhdistää yhteisön jäsenet. Osallistuminen ja oman jäljen jättäminen on merkityksellinen teko. 

Kesto suunnitellaan tapahtumakohtaisesti.

Uniikkia taidetta yrityksen omiin tarkoituksiin 

Yhteisötaiteen keinoin voidaan tuottaa uniikkia taidetta yrityksen omiin tarkoituksiin, tiettyyn tilaan tai tilanteeseen. Teos tehdään yhteisön ehdoilla ja yhdessä sen jäsenten kanssa. Yhteisötaidehankkeet toteutetaan projekteina, tapahtumina tai taidetyöpajoina. Lopputuloksena syntyy uniikki teos yhteisön omaan tai julkiseen tilaan. Yhteisötaidehanke voi olla joko kertaluontoinen muutaman tunnin taidetyöpaja esimerkiksi kokouspäivän yhteydessä, tai pidempikestoinen useamman tapahtuman sisältävä taideprojekti yrityksen tai yhteisön tiloissa. 

Kesto suunnitellaan tapahtumakohtaisesti.

Yrityksen identiteetin vahvistaminen – kohti muutosta

Ympäristön muutoshankkeet ovat pidempikestoisia projekteja, sillä niissä tehdään konkreettisia tekoja yhteisten tilojen muuttamiseksi. Projekteilla voidaan pyrkiä keskustelun synnyttämisen lisäksi uudistuksiin, muutoksiin tai yrityksen identiteetin vahvistamiseen. 

Kohteena voi olla kaupunginosa, lähiö, uusi rakennushanke tai ympäristön muutoksen tarkastelu. Yhteisön jäsenet ideoivat ja suunnittelevat tilaan tarvittavat muutokset taiteilijan ohjauksessa. Muutokset toteutetaan yhdessä. Lopputuloksena voi olla esimerkiksi taiteen näkökulmasta rakentuvia sisustuksellisia ratkaisuja tai tilaa muuttavia yksittäisiä teoksia. Taideprojektit Taideprojekti on pidempikestoinen prosessi, jossa tuotetaan tilaajan tavoitteiden mukainen teos – tai useita teoksia julkiseen tilaan. Paikka on olennainen osa taideteosta ja toimii teoksen subjektina. Taideprojektissa kerätään tietoa, ideoita tai muistoja yhteisöltä. Kerätyn tiedon ja eri vaiheiden dokumentointi on olennainen osa lopullista teosta. Yhteisö voi myös osallistua teoksen tuottamiseen. 

Kesto suunnitellaan tapahtumakohtaisesti.

MajBritt Huovila – TAIDETYÖPAJAT 

Taide avaa aistit ja tuo uusia näkökulmia. Yhteinen taiteen tekeminen auttaa kehittämään ideoita, toimintatapoja ja ajattelumalleja. Taidetyöpajat tuovat yhteishenkeä työyhteisövalmennuksiin, työhyvinvointipäiviin ja virkistystilaisuuksiin. Yllättävä taidetapahtuma virkistää kokous-, kongressi- ja messutapahtumat. Tilaisuuden teemaan suunniteltu yhteisötaidetapahtuma osallistaa avajaisten, asiakastapahtumien ja sidosryhmätilaisuuksien yleisön ainutkertaisella tavalla. Kesto minimissään 45 minuuttia ja pisimmillään koko päivän kestäviä non stop-tyyppisiä messuprojekteja.

Ryhmämaalaus 

Ryhmä suunnittelee teoksen ja sopii työnjaosta. Yksilö- tai ryhmätyöskentelyn jälkeen teos kootaan yhteiseksi teokseksi. Pääpaino on teoksen taiteellisten ansioiden sijaan ryhmän prosessissa. Ryhmämaalauksella voidaan luoda yhteishenkeä työyhteisövalmennuksiin, työhyvinvointitapahtumiin ja virkistystilaisuuksiin. Ryhmämaalaus tutustuttaa uudet työryhmät tai toisilleen vieraat ihmiset. Ryhmämaalaus on asiakas- ja sidosryhmätilaisuuksien, avajaisten ja merkkitilaisuuksien erilainen ohjelmanumero. 

Väri kokemuksena 

Väri kokemuksena -tapahtuma on ohjattu prosessi, jossa työryhmä tekee ja kokee värit taiteilijan ohjauksessa. Tavoitteena on saavuttaa ymmärrys värien merkityksestä, vuorovaikutuksesta ja luonteesta oman tekemisen ja havainnoinnin kautta. Työpajan painotus voi vaihdella opetuksellisista tavoitteista ryhmädynamiikan tarkasteluun. Värityöpaja sopii osaksi yritystapahtumia ja kokouksia. Väri kokemuksena -työpaja voidaan järjestää myös yrityksen tai yhteisön omissa tiloissa. 

Kokemukselliset taideluennot 

Taideluennoilla tutustutaan taidetyylisuuntiin, materiaaleihin tai väriteorioihin oman tekemisen kautta. Taideluento voi olla yksittäinen tapahtuma tai luentosarja. Kurssi sopii sekä osaksi oppilaitosten koulutusohjelmia että yritysten ja yhteisöjen omiin tarkoituksiin. Lyhyt parin tunnin teemaluento harjoituksineen virkistää kokouspäivän ja osallistaa tilaisuuksien vieraat uudella tavalla.

Majbrit Huovila –  Let ́s Clap!

Clap auttaa yrityksiä valitsemaan sopivan palvelun ja tekee alkukartoituksen yritykselle.
-> Kartoitus on taiteilijalle työkalu, jolla palvelukokonaisuus saadaan mahdollisimman hyvin palvelemaan kunkin työyhteisön tarpeita. Clap suunnittelee yritykselle sopivan työpajasarjan yhteistyössä taiteilijan kanssa. Taiteilija toteuttaa suunnitelman mukaisen palvelukokonaisuuden yrityksessä. Clap kerää palautteen toteutetusta palvelusta.

Työpaja voidaan räätälöidä myös yrityksen toiveiden mukaisesti. Pyydä tarjous työpajasarjasta: myynti@clap.fi