Palvelun sisältö:

Luento: Kehollisuuden mahdollisuudet itsensäjohtamisessa ja vuorovaikutussuhteiden tarkastelussa. Luennon kesto 2h.

Käytännön tutustuminen kehollisiin työnohjausmenetelmiin (2h). Esimerkiksi rentoutuminen, kehotietoisuusharjoitukset ja ryhmädynamiikan tutkimiseen liittyvät, hyvää työilmapiiriä tukevat harjoitukset.

Yhteenveto ja keskustelua päivän aikana syntyneistä, työyhteisön toimintaan liittyvistä havainnoista. Jatkotoimenpiteiden suunnittelua (1h)

Työpajan kesto:

Työpajan kestoharjoituksineen 5 tuntia

Työpajan hinta:

Palvelun hinta: 800€ +alv. Hintaan lisätään mahdolliset majoitus- ja matkakulut.