Työpajan sisältö:

Yrityksen kanssa sovittu määrä (suositus min. 10 x 90min) ohjattuja fasilitointikertoja, joissa käsitellään kehollisia menetelmiä hyödyntäen yrityksen toivomia ajankohtaisia teemoja ja etsitään tiimissä tulevaisuuden toiminnan mahdollisuuksia.

Työpajassa käsiteltävät aiheet:

Työhyvinvointiin vaikuttavien henkilökohtaisten sekä yritystasoisten tekijöiden kartoittamista, luovuuden vapauttamista tai vaikka uusien toimintatapojen kokeilua toisia kannustavassa hengessä.

Työpajan toteutus:

Fasilitointi suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa niin, että se tukee yrityksen kokonaisstrategiaa (esimerkiksi työhyvinvointistrategiaa.) 

Työpajan kesto:

Työpajan kesto 1,5h

Työpajasarjan hinta:

Hinta: 10 X a 90min; yhteensä 4500 € . Palvelun hintaan lisätään mahdolliset majoitus- ja matkakulut.